Brenton Thwaites Joins DC's 'Titans' As Dick Grayson

Brenton Thwaites Joins DC's 'Titans' As Dick Grayson
Like Just Jared Jr. on FB
Photos: WENN
Posted to: Brenton Thwaites, Newsies